Asociatia pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa "ProSomes"
Despre ProSomeş
Istoric
Consiliul director
Structura tehnică
Parteneri, colaboratori
Finanţatori, donatori
Contribuţii
Membri
Asociaţii ProSomeş
Utile
Cum poţi deveni membru
Activităţi
Proiecte mediu
EcoSomes 2007
Alte proiecte
Noutăţi
Publicaţii
Vizite

Actualizat: 18.01.2010


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

Proiect Espace-Riviere-Europe (Spatiul Râurilor Europene)

Coordonator: NEAMŢU GAVRILĂ

Directiva Cadru Europeană pentru Apă impune exigenţe în materie de calitate a apei de suprafaţă şi subterane, care trebuie implementate până în anul 2005. Pentru a răspunde acestui obiectiv comun, patru parteneri europeni sau angajat împreună în cadrul unui program interregional, să desfăşoare acţiuni pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă, în trei teritorii europene: Bazinul Lamone(Italia), Loire(Franţa), Somes(România).

Obiective majore:
Cei patru parteneri şi colaboratori în acest program au stabilit de comun acord implementare următoarelor obiective în perioada ianuarie 2005 – ianuarie 2008:
a. Favorizarea colaborării între diferiţi actori sociali pentru protejarea resurselor de apă din cele trei bazine hidrografice;
b. Contribuirea la punerea în practică a principiului de ,,dezvoltare durabilă” prin acţiuni care vizează următoarele domenii: social, eco- turistic şi protecţia mediului înconjurător;
c. Contribuirea la ameliorarea cunoştinţelor tehnice în ceea ce priveşte gestionarea resurselor de apă;
d. Contribuirea la o dezvoltare ecoturistică durabilă în bazinele hidrografice implicate;
e. Sensibilizarea publicului ţintă şi dezvoltarea unei conştiinţe cetăţeneşti despre protecţia resurselor de apă prin realizarea unor acţiuni cu caracter pedagogic şi informativ;


Loire

Lamone

Somes

Un parteneriat funcţional :
Partenerii : SICALA, PASLAMONE, ONF si PROSOMES reuniţi împreună pentru o dezvoltare durabilă în cele trei teritorii cu caracteristici geografice comune: zone superioare montane ale bazinelor hidrografice. Dezvoltarea economică este importantă şi ea va ţine cont de dimensiunile socială şi de mediu. Modelele de bună practică şi punerea în scenă a unor acţiuni inovative sunt primele lucruri pe care ne axăm pentru a asigura continuitatea acestui proiect.

   
 

Finanţator
Proiectul ,,Espace Rivière Europe,, răspunde obiectivelor programului     INTRREGIII Componenta C care susţine cooperarea interregională între autorităţi publice locale din Uniunea Europeană şi ţări terţe. Cooperarea se axează pe schimburi de informaţii, modele de bune practici, proiecte inovatoare. Pentru România finanţarea este asigurată din fonduri proprii şi de preaderare. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) finanţează acest proiect cu 50 %, din suma totală de 1 565 490 euro, restul de 50 % fiind asiguraţi de partenerii din UE.Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504