Asociatia pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa "ProSomes"
Despre ProSomeş
Istoric
Consiliul director
Structura tehnică
Parteneri, colaboratori
Finanţatori, donatori
Contribuţii
Membri
Asociaţii ProSomeş
Utile
Cum poţi deveni membru
Activităţi
Proiecte mediu
EcoSomes 2007
Alte proiecte
Noutăţi
Publicaţii
Vizite

Actualizat: 18.01.2010


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

,,Împreună cu ProSomeş să ne informăm şi să protejăm mediul înconjurător,,

Este un proiect care va fi promovat de Asociaţia ProSomeş în anul 2007 cu o durată de 12 luni. Susţinerea financiară este asigurată de Administraţia Fondului Pentru Mediu (www.afm.ro)şi din resurse proprii. O parte a activităţilor de informare vor fi susţinute prin programul InterregIIIC al Comunităţii Europene.
Scopul stabilit de a informa şi de a proteja mediul înconjurător în arealul Văii Superioare a Someşului Mare se axează pe câteva concepte de bază:

 • Comunicare permanentă între autorităţile locale şi cetăţeni pentru rezolvarea problemelor de mediu
 • Furnizarea de informaţii practice despre proiecte, programe, modele de bune practici în domenii de interes pentru comunităţile rurale
 • Dialog deschis între sectorul public şi privat şi formarea unor posibile parteneriate între aceste entităţi
 • Implicarea tinerei generaţii în realizarea tuturor obiectivelor noastre

 

Activităţile principale:

 1. Seminarii de informare în Arealul Văii Someşului Mare - fotografii
 2. Organizarea ,,Zilelor respectului pentru natură,, - ecologizare
 3. Organizarea de grupuri de iniţiativă în domeniul protecţiei mediului(implicare cetăţenească)
 4. Ecoturism pe traseele "Drumului Verde" - fotografii

Grupul ţintă:

  • Cetăţenii celor 27 comunităţi ale asociaţiei
  • Reprezentanţii instituţiilor publice şi private(şcoli, primării, IMM-uri, Ocoale Silvice, alte asociaţii)

Info: Coordonator programe sociale ProSomeş: Grigore Mureşan office@prosomes.ro

(Someşul Mare la Nimigea)


Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504