Asociatia pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa "ProSomes"
Despre ProSomeş
Istoric
Consiliul director
Structura tehnică
Parteneri, colaboratori
Finanţatori, donatori
Contribuţii
Membri
Asociaţii ProSomeş
Utile
Cum poţi deveni membru
Activităţi
Proiecte mediu
Alte proiecte
Noutăţi
Publicaţii
Vizite

Actualizat: 18.01.2010


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

Cum poti deveni membru?

Calitatea de membru al Asociaţiei ,,ProSomeş” se dobândeşte printr-o cerere însoţită de o expunere de motive,  adresate asociaţiei de către orice administraţie publică locală din arealul Văii Someşului Mare care are interesul şi doreşte să participe la activităţile noastre.
Această cerere va fi înregistrată la secretariatul asociaţiei şi analizată de către membrii Consiliului Director. Daca motivele exprimate sunt în concordanţă cu cele prevăzute în Statutul şi Actul constitutiv al asociaţiei , cererea va fi dezbătută şi supusă aprobării Adunării Generale a asociaţilor.
Modelul de Hotărâre de aderare se poate descărca de aici  unde veţi găsi şi Hotărârea nr.4 din 30.10.2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei anuale.
Alte administraţii publice locale sau parteneri publici sau privaţi care funcţionează în conformitate cu legile româneşti şi europene şi, care doresc să se asocieze cu noi în realizarea unor programe comune pot face acest lucru funcţie de proiectul sau programul propus, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a asociaţilor. Asociaţia poate avea şi membrii persoane fizice cărora li se va aplica legislaţia referitoare la  voluntariat.

Bazinul superior al Somesului Mare

Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504