Asociatia pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa "ProSomes"
Despre ProSomeş
Istoric
Consiliul director
Structura tehnică
Parteneri, colaboratori
Finanţatori, donatori
Contribuţii
Membri
Asociaţii ProSomeş
Utile
Cum poţi deveni membru
Activităţi
Proiecte mediu
Alte proiecte
Noutăţi
Publicaţii
Vizite

Actualizat: 18.01.2010


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

ISTORIC

Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă ProSomeş este persoana juridica romana, non-profit, de interes comunitar, funcţionând in temeiul O.G.R. nr. 26/2000.
Obiectivul general al asociaţiei este obţinerea unei dezvoltări durabile în Bazinul Superior al Someşului Mare.
Pentru îndeplinirea acestui deziderat am început colaborarea noastră încă din anul 2002 cu sindicatul „SICALA” al comunităţilor din bazinul superior al Loirei si afluenţilor săi din regiunea Auvergne – Franta. Primăria Năsăud reprezentată de dl. primar inginer Dumitru Mureşan, primăria comunei Feldru reprezentată de dl primar Sîngeorzan Ştefan împreună cu un grup de profesori coordonaţi de dl profesor Gavrilă Neamţ de la Grupul Şcolar Silvic Năsăud, au pus bazele acestei colaborări.
A fost semnată ,,Convenţia de cooperare descentralizata,, ,intitulata „Doua culturi intr-o cooperare solidara pentru prezervarea resurselor de apa”;. Ulterior acestor colaborări datorita şi exigenţelor care le impune Uniunea Europeană în materie de parteneriat, colaborare interregională, atragerea şi gestionare de resurse am pus bazele acestei asociaţii. 22 comunităţi şi Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud – fondatori ai asociaţiei - reunite în Bazinul Superior al Someşului Mare au stabilit că:

  • Vom pregăti şi promova la toate nivelele proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, pentru igienizarea si menţinerea curăţeniei cursurilor de apa, inclusiv a malurilor acestora, pentru apele din bazinul superior al Someşului Mare, pentru lucrări de protecţie si consolidare a malurilor cursurilor de apa, pentru menţinerea in stare de funcţionare si eficientizarea lucrărilor existente (îndiguiri, podeţe, poduri, punţi, etc.) si in final, prezervarea resurselor de apa.
  •  De asemenea, in obiectivele Asociaţiei intra acţiuni specifice pentru sensibilizarea, educarea si formarea de structuri in vederea administrării mediului înconjurător, utilizarea raţionala a apei, formarea de agenţi de mediu, reinserţia sociala, prin activităţi economice colaterale, a şomerilor si paturilor sociale defavorizate, inclusiv in domeniul artizanal, al împletiturilor, culegerii si prelucrării fructelor de pădure, a ciupercilor, etc.

Astăzi Asociaţia ProSomeş desfăşoară activităţi în tot Bazinul Superior al Someşului Mare încercând să mobilizeze resursele zonei pentru atingerea obiectivelor propuse.

Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504