Asociatia pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa "ProSomes"
Despre ProSomeş
Istoric
Consiliul director
Structura tehnică
Parteneri, colaboratori
Finanţatori, donatori
Contribuţii
Membri
Asociaţii ProSomeş
Utile
Cum poţi deveni membru
Activităţi
Proiecte mediu
Alte proiecte
Noutăţi
Publicaţii
Vizite

Actualizat: 18.01.2010


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

INTERREGIVC
Comisia Europeana a lansat oficial programul de colaborare interregionala

A. Scopul

 • Cresterea eficacitatii politicilor de dezvoltare regionala si contributia acestora la modernizarea economică si întarirea competitivitaţii in Europa, in domeniile inovarii, economiei cunoasterii, mediului si prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregionala.
 • Contribuie la aplicarea Agendei Lisabona, fiind un instrumet pentru aplicarea Initiativei “Regions for Economic Change” (RFEC). 
 • un instrument proactiv menit sa conecteze regiunile Uniunii Europene
 • Pune in comun regiunile bine dezvoltate si cele in curs de dezvoltare
 • Faciliteaza transferul de modele “best practice” catre regiunile in curs de dezvoltare
 • Pregateste dezvoltarea proiectelor in cadrul programelor obiectivului Convergenta

B.Arie eligibila
 - Intregul teritoriu UE (27 de State Membre) + Elvetia si Norvegia;
 - Buget unic : 408,1 MEUR/7 ani;
 - FEDER 321,322 MEUR

 - RO 17, 01 MEUR
 - 14,45 FEDER + 2,52 MEUR cofinantare nationala
Rata de finantare pana la 85% (pentru Regiunile eligibile sub Obiectivul Convergenta)
- Partenerii din State Membre pot primi finantare prin FEDER
- Partenerii din Norvegia si Elvetia pot folosi alocarile nationale la bugetul programului
- Partenerii din State ne-Membre UE

    A. in limita flexibilitatii de 10% (aceste fonduri vor fi responsabilitatea unui partener din SM UE)
    B. partenerii din tarile IPA pot participa folosing fonduri IPA, fara a primi co-finantare FEDER

Beneficiari din alte tari, pot participa, folosind finantare proprie

C. Structuri de management

  • O Autoritate de Management: Regiunea Nord– Pas de Calais – Lille (Franta);
  • Un secretariat tehnic comun (Lille, FR)
  • 4 puncte de informare: in Rostock (DE), Katowice (PL), Valencia (ES) si Lille (FR);
  • O Autoritate de Audit: Comitetul Interministerial pentru Coordonarea Controalelor privind Fondurile Structurale Europene, Paris, Franta;
  • O Autoritate de Certificare: Casa de Economii si Consemnatiuni, Paris, Franta;
  • Punct National de Contact in fiecare stat partener: in RO: Ministerul Integrarii Europene;

D. Beneficiari

* Parteneri din minim 3 state, dintre care 2 State Membre

* Beneficiari: autoritati publice sau echivalentul lor

Echivalentul autoritatilor publice= orice persoana juridica guvernata de principiile dreptului public sau privat, care:
           - nu a fost infiintata pentru scopuri lucrative
           - finantata de autoritati publice/Stat sau este subiectul auditului acestora
           - are un Consiliu Administrativ/Directorà mai mult de jumatate dintre membrii fiind numiti de Stat, autoritati publice regionale sau locale  

Grupuri tinta:
-autoritati regionale si locale
- agentii de dezvoltare regionala
- universitati, institute de cercetare, centre de inovare si incubatoare de afaceri
-IMM-uri

Organizatii din sectorul privat   -> pot participa direct in operatiuni,     
                                                           folosind fonduri proprii
                                                          -> pot fi subcontractanti

E. Tipuri de Proiecte

Prioritatea 1: Inovare si Economia cunoasterii
 
-  inovaţie, cercetare si dezvoltare tehnologica;
-  antreprenoriatul si IMM-urile;
-  societatea informaţională
-  ocuparea forţei de munca, capitalul uman si educaţie

Prioritatea 2: Mediu si prevenirea riscului
 
- riscuri naturale si tehnologice
-  managementul apei
- managementul deşeurilor
- biodiversitatea si conservarea patrimoniului natural
- energia si transportul public durabil
- patrimoniul cultural si natural

Pentru mai multe detalii va rugam consultati http://www.interreg4c.net/

 

 

Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504